arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

De weg naar Human Being Development

Een systemische kijk op HR
Tekst: JOHAN BUYSSE
De afgelopen twintig jaar hebben HR-professionals hard gewerkt om hun afdeling de cruciale plaats in de organisatie te geven die zij verdient. En in deze tijd van transformatie en transitie heeft HR de kans om een glansrijke hoofdrol te pakken in de route naar de organisatie van de toekomst. Niet langer als manager van Human Resources, maar als enabler in het proces van Human Being Development.
 
‘Unlocking human potential’ is een uitspraak die je van menig HR-professional hoort. Maar als we het ontsluiten van menselijk potentieel zo belangrijk vinden, dan moeten we stoppen met mensen middelen te noemen. Als we mensen als resources beschouwen, blijven we ze namelijk ook als zodanig behandelen. Dan zijn mensen niet meer dan middelen die we inzetten om de organisatiedoelstellingen te realiseren.
Als we écht een strategische rol in organisaties willen opnemen en de overgang van verleden naar toekomst willen vormgeven, moeten we ervoor zorgen dat we de hele organisatie als systeem, met een eigen ziel en doel, tot klant maken. Daaraan gekoppeld moeten we de nadruk leggen op het ontwikkelen van mensen. Human Being Development (HBD) is dan een veel betere term dan Human Recources Management.

“Als we het ontsluiten van menselijk potentieel zo belangrijk vinden, dan moeten we stoppen met mensen middelen te noemen”

Glansrol
Aan de HR-professionals de taak om, met respect voor het verleden, de organisatie voor te bereiden op de toekomst. Een goede HBD-manager zoekt, vanuit systemisch perspectief bekeken, het antwoord op drie vragen:

  • Wie hoort erbij? (Heeft iedereen een plek, nu en in de toekomst? Hoe ziet die eruit?)
  • Wat is de ordening binnen onze groep/organisatie? (Is er sprake van een strakke hiërarchie of van een zwerm vogels die telkens in- en uitvliegen?)
  • Is er een goede balans tussen geven en nemen (van salarissen tot en met psychologische/emotionele aspecten)?

Als we bij verandertrajecten niet de groei, maar flow en zelfsturing vooropstellen, met HR in de rol van HBD, dan wordt groei een positieve collateral damage. En zullen we bijna geruisloos de organisatie van de toekomst worden. Met HBD als facilitator van het transitieproces en als bruistablet van de organisatie!

Een systemische kijk

Voor de overgang van HRM naar HBD is systemisch inzicht nodig op drie niveaus. Het whitepaper over de weg naar Human Being Development geeft een systemische kijk op de organisatie, het individu en teams.

Download het whitepaper
WIE Johan Buysse

WAT Ruim zeventien jaar adviseur Mens & Organisatie. Doel: mensen bewust maken van de kracht en het talent dat zij in zich hebben. Johan wil mensen leren om deze kracht en dit talent op een goede manier in te zetten in hun dagelijks werk.

WAAROM Om een bijdrage te leveren aan en draagvlak te creëren voor een gewenste ontwikkeling bij verandering & transitie van mensen, teams en organisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *