arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

De pluralistisch-groene organisatie van de toekomst

Whitepaper voor meer geluk, productiviteit & innovatie
Tekst: FONS FEEKES

Leiders dienen hun organisatie voor te bereiden op de toekomst. Toch lijken weinig leiders zich ervan bewust dat we midden in een paradigmaverandering zitten van ‘prestatie-oranje’ naar ‘pluralistisch-groen’ als dominant organisatiemodel. Alle reden om aandacht te besteden aan deze ontwikkeling. Want als een bedrijf eenmaal in de pluralistisch-groene wereld is geland, opent zich een wereld aan mogelijkheden om programma’s in te voeren die tot meer geluk, productiviteit en innovatie leiden.

Inzicht in de ontwikkeling van organisatiemodellen bezorgt menig leider een aha-moment dat tot essentiële doorbraken kan leiden. Het overzicht in dit whitepaper geeft kernachtig weer hoe in de loop van de geschiedenis nieuwe organisatiemodellen zijn ontstaan.

Van prestatie-oranje naar pluralistisch-groen
Vandaag de dag functioneren de meeste bedrijven binnen het prestatie-oranje paradigma. Ze zijn hiërarchisch (of matrix) georganiseerd met een belangrijke rol voor project gedreven innovaties die nieuwe producten en/of diensten opleveren en marketingcampagnes die voor deze nieuwe producten/diensten een markt creëren. Bij het pluralistisch-groene paradigma gaat het niet langer om aandeelhouderswaarde op korte termijn, maar om de lange termijn belangen van aandeelhouders, werknemers, klanten, de samenleving en het milieu. Het gaat daarbij om het maken van de juiste keuzes die zo veel mogelijk wins creëren voor alle stakeholders. Een missie die alle stakeholders bezielt, leidt tot mensen die van binnenuit de juiste beslissingen nemen.

Kantelmoment?
De houdbaarheidsdatum van de hiërarchie als leidend principe van organisaties lijkt te verstrijken, omdat de nadelen groter worden dan de voordelen. Begint de mensheid langzaam het kantelmoment naar een pluralistisch-groen bewustzijn te naderen? Als dat waar is, dan impliceert dit dat een bedrijfsstrategie die vandaag de dag nog als succesvol wordt aangemerkt (in het prestatie-oranje perspectief), morgen kan worden beoordeeld als een groot bedrijfsrisico (vanuit een pluralistisch-groen perspectief). Het zou daarom verstandig zijn om in Leadership Development Programs ook aandacht te besteden aan het kijken vanuit verschillende paradigma’s en de leiders te laten ontdekken hoe het is om te denken, doen en voelen vanuit het organisatiemodel van de toekomst. Dan kunnen zij de organisatie een stap vooruit zijn én tegelijkertijd de brug naar het verleden slaan. Een dergelijk paradigma-shift maakt veel energie vrij, ontsluit het potentieel in de organisatie en haar mensen en het zal een positief verschil maken voor de wereld.

Download het whitepaper over de pluralistisch-groene organisatie van de toekomst - inclusief de ontwikkeling van organisatiemodellen en een voorbeeld uit de praktijk

Download het whitepaper
WIE Fons Feekes

WAT Partner Insights Benelux. Ruim 30 jaar ervaring in ontwikkelen van mensen, teams en organisaties, waarbij Fons zijn achtergrond als econoom combineert met corporate curriculum development, management consulting en coaching in NLP, Gestalt, organisatie-opstellingen en neurowetenschap.

WAAROM Fons heeft een passie voor het coachen van individuen en (leiderschaps) teams bij het ontsluiten van hun potentieel. Zingeving en geluk zijn essentiële waarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *