arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

Inspireren en faciliteren, zo simpel is het

Gerard van Gorkum, algemeen directeur ARN
Tekst: SUZANNE VAN EMDEN & BETTINA VRIELINK Beeld: LEONIE VAN DER LOCHT

Simon Sinek zegt dat je mensen alleen kunt inspireren tot iets nieuws vanuit de motivatie waarom je iets doet. Wij gingen op zoek naar het waarom van nieuw leiderschap. Hoe ziet nieuw leiderschap eruit? Waarom is nieuw leiderschap nodig? Gerard van Gorkum, algemeen directeur ARN B.V., neemt ons mee op zijn reis door leiderschap. 

Ik ben niet opgeleid tot leidinggevende, ik ben als het ware in ‘het vak gegroeid’. Ik heb geleerd door steeds in het diepe gegooid te worden. En ik leer nog steeds. Vroeger had de baas van de fabriek een witte jas en hij bepaalde. De teamleiders droegen een gele jas en de rest had een grijze. Dat was duidelijk. Zo is het gelukkig niet meer. Weet je wat mij op deze plek heeft gebracht? Vertrouwen! Tussen 1992 en 1995 werd ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen) enorm uitgebreid, 380 miljoen gulden werd geïnvesteerd in groei en ontwikkeling. De toenmalige directeur stuurde dit uitbreidingsproject aan, ik was op dat moment vooral verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zo heb ik me kunnen bewijzen en werd ik in 1998 directeur bedrijfsvoering en in 2001 algemeen directeur.

maak er een leuke dag van!

Ik zie mijn directeurschap als een opdracht aan mijzelf. Voor mij is het niet iets waarover ik hoef na te denken. Ik had een heel lieve moeder, zij gaf me elke morgen als ik op mijn fiets naar school ging een zetje, en zei dan: ‘Succes! Maak er een leuke dag van! Die houding heb ik tot op de dag van vandaag, dat zit in mij. Voor mij geldt dat er niets leuker is dan werken. Dat is soms lastig. Ik heb door de jaren geleerd dat wat goed is voor mij, niet automatisch goed is voor de ander. Niet iedereen heeft deze houding ten aanzien van werk. En dat is ook oké.

heldere stip op de horizon

Het bestaan van ARN heeft een enorme impact op Nijmegen. De stad wil in 2045 energieneutraal zijn; wij realiseren een derde daarvan. We halen grondstof uit afval, we bieden toegevoegde waarde aan nieuwe concepten. ARN anticipeert continu en snel op veranderende omstandigheden en daarmee maken we het verschil. Dat kan de onderneming, maar alleen met goede techniek én met goede mensen. Als leidinggevende neem je je medewerkers mee in die veranderingen. Kern is dan dat de stip op de horizon helder moet zijn. En wat ik vooral vermijd is het ‘doorstralen’ van alle onrust op de markt naar de rest van de organisatie. Dat is ook het lastige in deze functie. Daarin ben je als leidinggevende soms eenzaam. Daar moet je wel tegen kunnen. Als je te vroeg deelt, slaat onrust over op anderen en kun je het niet meer managen.

De rol van de leider is niet sturen en leidinggeven, maar inspireren en faciliteren. Zo simpel is het. Je moet jezelf de vraag stellen: ‘Wat heeft een ander van mij nodig om succesvol te zijn?’ Want als je medewerkers succesvol zijn in hun werk, is de onderneming dat ook en ben ik als leidinggevende dus ook succesvol. Als ik iets doe voor de organisatie, hou ik altijd in mijn achterhoofd welk effect mijn beslissing heeft op de medewerkers.

Als je met mensen iets wil bereiken, moet je weten hoe ze in elkaar steken. Pas dan kun je het beste uit mensen halen. Iedereen hetzelfde behandelen, dat werkt niet. De een heeft behoefte aan structuur, een ander heeft aan een half woord genoeg. Leidinggeven is het beste uit je medewerkers en jezelf halen.

bezig voor een hoger doel

Duurzaamheid is voor mij een kernwaarde. Maar ik zie mensen om mij heen die een andere perceptie hebben, die zeggen dat zij op deze aarde zijn om ‘ervan te genieten’. Mensen die zich niet realiseren dat de hoeveelheid beschikbare grondstoffen en brandstoffen schaars zijn. Maar ik ben op deze aarde gezet om er iets van te maken. Dat is het verschil! Bovendien geniet ik ervan er iets van te maken. Een positieve bijdrage mogen leveren, geeft mij enorm veel energie. Ik zie dingen veranderen, verbeteren, dáár geniet ik van. Deze gedachte leeft bij ons hele management, bij de een wat meer dan bij de ander, maar in essentie zijn we het eens. Dat is ook wel een must. Als wij geen bijdrage leveren aan duurzaamheid en de verandering daartoe, dan bestaan we niet meer. Ten tweede is het natuurlijk hartstikke mooi als mensen voelen dat we met iets zinnigs bezig zijn. Binnen ARN zijn we bezig voor een hoger doel, niet alleen met de techniek te laten draaien.

talent om te veranderen

De huidige maatschappij lijkt vooral materialistisch en gericht op het ik. Maar ik zie gelukkig een kentering. Waar vroeger de man met de witte jas ook de man was met alle kennis, kun je diezelfde kennis nu gemakkelijk overal verzamelen. Precies op het moment dat het nodig is. De nieuwe generatie heeft gelukkig ook het talent om te (willen) veranderen. Wendbaar zijn, dat is heel prettig.

Iedereen is anders. Onze ervaringen met Insights Discovery bevestigen dat. Je moet iemand met voorkeurskleur rood anders benaderen dan iemand met dominant blauw. Dat is een belangrijk element van nieuw leiderschap, afstemmen op de persoon die je voor je hebt. Maar soms vraagt de situatie om iets anders. Ik kan als directeur heel stoer zeggen dat ik er vooral voor mijn personeel ben, maar dat kan niet altijd. Ik heb ook te maken met aandeelhouders en banken waar ik rekening mee moet houden.

Wat ik de volgende generatie leiders wil meegeven? Allereerst: Word alleen leidinggevende als je dat zelf echt wilt. Je hebt namelijk een grote verantwoordelijkheid, niet alleen voor de medewerkers maar ook voor hun families. En – zeker zo belangrijk – bedenk waarom je doet wat je doet!

WIE Suzanne van Emden

WAT Facilitator van Team Ontwikkel Trajecten. Licensed Insights Practitioner en teamcoach.

WAAROM Suzanne gelooft dat sterke teams winnen. Je kunt nog zo’n mooi product of sterke dienst hebben, uiteindelijk zijn het de medewerkers die zorgen voor het concurrerend vermogen en zijn zíj het die het bedrijf tot een succes maken. Sterke teams weten elkaars verschillen te benutten en te bundelen en zo het maximale uit de samenwerking te halen.

WIE Bettina Vrielink

WAT Professional Organizer, Licensed Insights Practitioner en Coach.

WAAROM Bettina is ervan overtuigd dat als werknemers zich bewust zijn van de manier waarop zij met elkaar werken en communiceren, zij samen effectiever en succesvoller zijn en bovendien meer plezier ervaren in het werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *