arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

Geluk werkt

Tekst: BAS KEYSER
Geluk is een keuze! En geluk werkt! Ik heb het niet over mazzel, een onverwachte plezierige gebeurtenis of een cadeau dat je in de schoot geworpen krijgt. Nee, dit gaat over écht geluk.
De Positieve Psychologie, de stroming in de psychologie die zich bezighoudt met geluk, doet onderzoek naar hoe mensen optimaal functioneren. Hieruit blijkt dat mensen geluk ervaren als ze van betekenis kunnen zijn in hun leven, als zij worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en als zij positieve relaties hebben. Geluk is dus allesbehalve zweverig of vaag. Het is juist uitstekend te meten en er is goed op te sturen.
Het is geen toeval dat ook in het bedrijfsleven de aandacht voor geluk toeneemt. Gelukkige organisaties blijken namelijk gezonder en presteren beter. En wanneer is er sprake van een gelukkige organisatie? Juist, als de medewerkers gelukkig zijn!
Andersom klopt het ook: in een organisatie die niet investeert in het geluk van de medewerkers, zijn de medewerkers niet optimaal betrokken en minder gemotiveerd, loopt het ziekteverzuim op en lopen de prestaties terug. Je zou zelfs de vraag kunnen stellen of een organisatie wel bestaansrecht heeft als er niet nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan geluk. Maar omdat ik geloof dat je je energie beter kunt steken in het versterken van kracht dan in het bestrijden van zwakte, kies ik ook op deze plek voor de positieve benadering.

“Geluk is allesbehalve zweverig of vaag”

Hoe krijg je gelukkige medewerkers? Door te sturen op zingeving en op talentontwikkeling. Mensen willen werk doen dat betekenisvol is en waarbij ze hun talenten kunnen inzetten en vergroten. Je maakt je medewerkers ook gelukkig door positieve relaties en verbinding te creëren tussen management/leidinggevenden en de mensen op de werkvloer. Door te zorgen voor een sfeer van vertrouwen en respect. Die gelukkige medewerkers voelen zich vervolgens meer betrokken bij de organisatie, presteren beter, verzuimen minder, lopen graag een tandje harder en zorgen bovendien voor gelukkige klanten.

Je kunt er voor kiezen geluk onderdeel te laten zijn van het kloppend hart van je organisatie. En dat is meer dan de moeite waard. Want geluk werkt!


De geluksmeter

Steeds meer bedrijven richten zich op geluk binnen de organisatie. Sommige stellen zelfs een Chief Happiness Officer aan. Toch blijft het moeilijk om te sturen op geluk. Vaak is er onduidelijkheid over wat geluk nu eigenlijk is, om over het méten van geluk maar helemaal niet te spreken. Daarom heeft het Instituut voor Positieve Psychologie de Geluksmeter ontwikkeld.

De Geluksmeter brengt in kaart hoe het met het geluk binnen de organisatie gesteld is. Er wordt tegelijkertijd op individueel, team- en organisatieniveau gemeten. De vragenlijst is gebaseerd op het PERMA-model van Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie. Volgens deze theorie bestaat geluk uit een combinatie van positieve emoties, flow, uitdaging, relaties en betekenisgeving. De Geluksmeter brengt dan ook al deze factoren in kaart.

Zelf de Geluksmeter invullen?

Dat kan gratis op
www.ivpp.nl/geluksmeter
WIE Bas Keyser

WAT Directeur van en consultant bij het Instituut voor Positieve Psychologie (IvPP). Psycholoog met 20 jaar ervaring als docent, trainer, coach en HR-manager. Een van de bedenkers van de Geluksmeter, een instrument van IvPP.

WAAROM Gelooft als onverbeterlijk optimist heilig in de maakbaarheid van geluk en in de kracht van de gelukkige organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *