arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

Familiebedrijven en verandering

6 aandachtspunten om rekening mee te houden
Tekst: ROBERT HUISMAN

Binnen een familiebedrijf een verandering begeleiden: menig organisatieadviseur loopt er op stuk. Familiebedrijven hebben immers een heel eigen dynamiek. Waar moet je nou vooral rekening mee houden? Een ervaren Insights practitioner zet de aandachtspunten op een rij.

1. Bedrijfsbelang is familiebelang
Als je aan het bedrijf komt, kom je aan (het eigendom van) de familie. Het is dan ook enorm belangrijk om het vertrouwen van de eigenaren te winnen en ze ervan te overtuigen dat ‘hun kindje’ bij jou in goede handen is. Laat duidelijk weten dat je je uiterste best doet om goed voor hun levenswerk te zorgen, ga niet te hard en vraag regelmatig om bevestiging: doe ik het goed?

2. De eerste generatie houdt vernieuwing vaak tegen
Vooral bij een bedrijf waar de tweede generatie aan het roer staat is het lastig om een verandering door te voeren. De oprichters hebben vaak nog veel macht en vinden het moeilijk om de zaak los te laten. Zij vinden doorgaans ‘dat het goed gaat zoals het gaat’ . Het is vaak pas de derde generatie die de ruimte krijgt om het écht anders te doen.

“zorg ervoor dat je goed in beeld hebt hoe de verhoudingen liggen binnen de familie”

3. Meewerkende familieleden staan in verschillende relaties tot elkaar
Familiebedrijven zijn doorgaans stabiele bedrijven: medewerkers zijn vaak jarenlang aan het bedrijf verbonden. Harmonie binnen de familie is erg belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. Het bewaren van harmonie kan knap lastig zijn als je én familie van elkaar én collega’s of mede-eigenaren bent. Zorg ervoor dat je als organisatieadviseur goed in beeld hebt of er harmonie is of niet, hoe de verhoudingen liggen binnen de familie en wie wanneer welke pet op heeft: is moeder of de eigenaar aan het woord?

4. Directie en medewerkers zijn over en weer erg loyaal
De directie heeft hart voor haar mensen en daarom vaak duidelijke ideeën over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Ook als de eigenaren niet zelf direct verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid, komt het regelmatig voor dat ze besluiten van het middle management terugdraaien, ‘omdat die niet goed zijn voor de mensen’ . Dit kan het veranderproces behoorlijk frustreren. Neem als adviseur de ideeën van de eigenaren over personeelsbeleid serieus en zorg ervoor dat je de medewerkers goed bij het veranderproces betrekt. Bij de medewerkers valt op dat ze enorm loyaal blijven aan de eigenaren, ook als er beslissingen worden genomen die voor hen persoonlijk negatief zullen uitpakken.

5. De focus ligt op de lange termijn
Als het over de toekomst van het bedrijf gaat, gaat het ook over de erfenis en mogelijke mooie banen voor kinderen en kleinkinderen. De focus is sterk op de lange termijn gericht en er is vaak een grote behoefte aan zekerheid. Van de organisatieadviseur wordt niet zelden verwacht dat hij voor een periode van maar liefst twintig jaar beschrijft wat de nu ingezette veranderingen gaan opleveren. De voor een succesvolle verandering zo noodzakelijke flexibiliteit komt daarmee wel eens in het gedrang.

6. De normen en waarden van de familie zijn bepalend voor de keuzes van het bedrijf

De vaak diepgewortelde normen en waarden van de familie spelen een belangrijke rol als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Als je helder hebt wat die normen en waarden zijn – en ze wellicht gezamenlijk vastlegt – kan dat helpen bij het nemen van lastige besluiten.

WIE Robert Huisman

WAT Ruim 20 jaar actief als trainer, coach en organisatieadviseur. Analytisch en kritisch architect van ideeën en strategieën met een passie voor mensen en organisaties en wat hen beweegt.

WAAROM Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken. Geweldig om te zien hoe een verandering tot stand komt en mooi om daaraan bij te dragen. Robert haalt daarbij veel voldoening uit het creëren van schokeffecten.

+31 (0)6 5209 3000

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *