arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
Insights On Topic

De hybride professional

Tekst: MARC BOIJENS
In de huidige wereld is de professional er in twee smaken: werknemer en zzp’er. Maar om toekomstbestendig te zijn, moeten organisaties veranderen. En dat brengt veranderingen op het gebied van arbeidsrelaties met zich mee. Ziedaar de opkomst van een nieuwe arbeidsvorm: de hybride professional. Een professional die naast inkomsten uit een onderneming ook inkomsten heeft uit loon of pensioen.
De hybride professional kan vanuit een vaste basis zijn vleugels uitslaan. Hij is flexibel op het moment dat hij een stap in zijn carrière wil maken of wanneer de organisatie van hem vraagt een stap naar buiten te doen. En omdat hij ook naar buiten is gericht, ziet hij tijdig of zijn persoonlijke ontwikkeling nog wel in lijn is met die van de organisatie.

Ik kan hierover meepraten, want ik ben een hybride professional. Een dierbare oud-coach omschreef mij ooit als een ‘optioneel ingesteld persoon’. Ik voelde al een tijd dat mijn interesses, ideeën en ambities steeds meer over de grenzen van één werkgever heen groeiden en besloot in 2015 om full time in dienst te blijven en daarnaast any time met andere activiteiten aan de slag te gaan. Deze mindset geeft mij veel energie. En past bovendien bij mijn beeld van de organisatie van de toekomst. Een organisatie die een coalitie vormt; welke dat is, hangt van het vraagstuk af.

Ook voor de organisatie heeft de hybride arbeidsvorm belangrijke voordelen. Omdat de professional in dienst blijft, blijft kennis behouden. Tegelijkertijd neemt hij van buiten nieuwe kennis mee. De hybride professional is een ‘externe interne’: flexibel, energiek en gemotiveerd. Dat is goed voor de productiviteit en verkleint de kans op uitval en hoge reorganisatiekosten. Verder past de hybride vorm perfect bij nieuwe manieren van werken zoals co-creëren en intuïtief experimenteren.

“Hij is een externe interne”

Voordat de hybride professional een ‘gangbaar fenomeen’ kan worden, moeten organisaties een aantal vooroordelen overwinnen. Zoals het idee dat iets buiten het bedrijf nooit positief kan zijn voor het bedrijf. Of dat met het naar buiten treden van de professional er kennis weglekt naar de concurrent. Veel werkgevers hebben de opvatting dat loyaliteit ondeelbaar is en dat iemand zijn energie maar één keer kan inzetten. Het is belangrijk dat werkgevers hun hybride professionals leren vertrouwen en dat er een relatie ontstaat waarin de plannen van de professionals om activiteiten buiten loondienst te ontplooien openlijk kunnen worden besproken.

Ik ben ervan overtuigd dat de tijd meer dan rijp is voor de hybride professional. Die met zijn ‘hybride zijn’ een mooie bijdrage levert aan de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt.

WIE Marc Boijens

WAT Practice Manager Financial Services Government bij Altran, waar hij collega consultants begeleidt en opdrachten uitvoert bij klanten op gebied van Change Management. Actief als adviseur, coach, trainer en facilitator. Als hybride professional is Marc ook verbonden aan organisaties en initiatieven als Intrinsiqs, Social Impact Factory en Kairos Consultancy.

WAAROM Met een Darwinistische instelling moedigt Marc intrinsiek gemotiveerde professionals aan om zich voortdurend te blijven ontwikkelen. In de wereld van financiële dienstverlening wil Marc zijn bijdrage leveren aan ‘Let’s redefine Financial Services’.

  1. Frits van Vugt Beantwoorden

    De blog is zeer herkenbaar voor mij. Zelf ben ik zo’n 20 jaar geleden ‘hybride’ gegaan: naast mijn baan bij (toen) de gemeente Tilburg, ben ik mijn advies- en onderzoeksbureau Public Consultancy begonnen. Als parttime ambtenaar en part time ondernemer deed ik het beste voor mij en voor de organisatie waarvoor ik toen werkte. Voor mijzelf omdat ik teveel dezelfde zaken jaar in jaar uit op mijn bord kreeg en behoefte had aan meer afwisseling en het elders ín de keuken kijken. Voor mijn toenmalige werkgever omdat ik – zoals in het blog goed beschreven staat – extra kennis van buiten naar binnen bracht en “omdat de professional in dienst blijft, blijft kennis behouden.” De gemeente – die toen nog naam maakte met het ‘Tilburg model’- stimuleerde me daarin ook. Gewend als ik raakte opdrachten te verwerven en in redelijk vlot tempo af te werken, naar voldoening van de opdrachtgever, bracht ik ook een soort ondernemerschap in de organisatie. Vóór mij werd er bijv. nooit aan interne klanttevredenheidsmetingen gedaan. Ik introduceerde dat binnen de afdeling waar ik leiding aan gaf. Een dergelijke voldoening geeft een positieve drive, ook al kreeg ik soms wat al te veel dossiers tegelijkertijd op mijn bord. En daarmee ben ik op de tweede constatering in het blog: “De hybride professional is een ‘externe interne’: flexibel, energiek en gemotiveerd.”
    Tegelijkertijd merkte ik dat ik de behoefte kreeg om de geleerde lessen en de kennisinzichten méér voor het voetlicht te brengen. Ik schreef en redigeerde vanaf die tijd 5 boeken en schreef vele artikelen in vaktijdschriften. En hield talloze lezingen op landelijke congressen en seminars. Wat zowel positief was voor (de naamsbekendheid van) mijn bureautje als voor de gemeente, die blijkbaar mensen in huis had die wat te vertellen hadden.
    Mij is dit ‘hybride ambtenaarschap’ (en intern: ambtelijk ondernemerschap) in ieder geval goed bevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *